Věda a výzkum

Ústav farmakologie a toxikologie Lékařské fakulty UK v Plzni se dlouhodobě zabývá studiem účinků některých látek znečišťujících životní prostředí (zejména těžkých kovů, metaloidů a látek, které by chránily organismus před jejich škodlivými účinky a usnadnily jejich eliminaci. V posledních několika letech je experimentální program zaměřen na studium oxidativního stresu jako jednoho z významných faktorů toxicity kovů. Pracovníci ústavu hledají látky, které by chránily organismy před působením těžkých kovů nebo přímo bránily oxidativnímu poškození tkání (např. jater, ledvin). V této souvislosti jsou studovány chelatotvorné látky a zejména látky přírodního původu (resveratrol, quercetin, curcumin, seskviterpenové laktony aj.). Intoxikace, oxidativní stres a nově změny v imunitním systému jsou studovány na buněčné i orgánové úrovních.

Pracoviště je materiálně vybaveno pro sledování farmakokinetických parametrů (analytické metody HPLC, AAS), biochemické analýzy oxidativního poškození (spektrometrie). V nové budově UNIMECu jsme vznikly prostory pro práci s buněčnými liniemi a pro molekulární metody (PCR, Western blot).