Zaměstnanci

Vedoucí ústavu
prof. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.

Sekretářka oddělení
Irena Zemenová

 

Odborní asistenti
PharmDr. et Bc. Eva Dědečková
Mgr. Mária Nela Feketeová
MUDr. Michal Jirásko

MUDr. Aneta Emmerová

MUDr. Metoděj Kolek, Ph.D.

Vědečtí pracovníci
Dr. Shashank Pandey

Laborantky
Ivana Ablerová
Jaroslava Jabornická